Nhựa đường lỏng MC70 (nhựa thấm pha dầu)

Tên sản phẩm: Nhựa đường lỏng MC70 (nhựa thấm pha dầu MC70)
Tiêu chuẩn áp dụng: AASHTO – M82
Thành phần : Nhựa đường lỏng MC70 là sản phẩm tạo ra từ quá trình hòa trộn 2 chất lỏng (nhựa đường và dầu hỏa) theo một tỷ lệ phù hợp (70/30). Chúng hòa tan hoàn toàn vào nhau tạo thành một hỗn hợp.
Sử dụng: Tưới trực tiếp lên nền đá, tưới thấm sâu vào nền đá. Láng nhựa trên nền đá dăm 3- 7kg/m2. Tưới bám dính giữa hai lớp bê tông nhựa, chống thấm