Vật liệu tưới

NHỰA ĐƯỜNG LỎNG MC70
Nhựa đường lỏng MC70 là sản phẩm được chế tạo bởi công nghệ làm lỏng nhựa đường đặc bằng sản phẩm dầu mỏ hoặc sản phẩm được sản xuất từ dầu mỏ một tỷ lệ phù hợp để tạo nên một hỗn hợp có tốc độ đặc và độ nhớt yêu cầu (nhựa đường và dầu hỏa).
Phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN 8818:2011 AASHTO: M82
Tính năng:
Tính năng: Sản phẩm nhựa đường lỏng MC70 có các tính năng phù hợp với yêu cầu sử dụng và đạt các tiêu chuẩn TCVN 8818:2011, AASHTO – M82
Công dụng: Sử dụng trong các công trình giao thông như: đường bộ, cầu, sân bay, bến cảng….,
Cách sử dụng:
Tưới trực tiếp lên nền đá, tưới thấm sâu vào nền đá.
Láng nhựa trên nền đá dăm 3- 7kg/m2
Tưới bám dính giữa hai lớp bê tông nhựa.
Chống thấm cho hệ thống cống ngầm bêtông, các công trình BTCT.