Nhựa đường lỏng MC70 (nhựa thấm pha dầu)

Tên sản phẩm: Nhựa đường lỏng MC70 (nhựa thấm pha dầu MC70) Tiêu chuẩn áp dụng: AASHTO – M82 Thành phần : Nhựa đường lỏng MC70 là sản phẩm tạo ra từ quá trình hòa trộn 2 chất lỏng (nhựa đường và dầu hỏa) theo một tỷ lệ phù hợp (70/30). Chúng hòa tan hoàn…

Nhũ tương nhựa đường gốc a xít

Tên sản phẩm: Nhũ tương nhựa đường gốc a xít phân tách chậm (CSS-1,CSS-1h), phân tách nhanh (CRS-1,CRS-2) Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8817 (1:15) – 2011 Thành phần : sản phẩm tạo ra từ quá trình hòa trộn theo tỷ lệ thích hợp nhựa đường đặc với các chất tạo nhũ và nước dưới…

Nhũ tương nhựa đường Polimer gốc a xít

Tên sản phẩm: Nhũ tương nhựa đường Polimer gốc a xít Tiêu chuẩn : TCVN 8817:2011 Thành phần : Nhựa đường đặc với phụ gia polimer và nước dưới dạng nhũ ổn định Sử dụng: Tưới dính bám trên mặt đường mới xây dựng, mặt đường còn tốt khi xây dựng lớp phủ bê tông…

Nhựa đường đặc 60/70

Tên sản phẩm: Nhựa đường đặc 60/70 Nguồn gốc: Nhập khẩu từ hãng Shell- Singapore Thành phần : Nhựa đường đặc Bitum có nguồn gốc tự dầu hỏa Sử dụng: Sản xuất bê tông nhựa đường, nhựa đường lỏng và nhũ tương nhựa đường phục vụ thi công đường bộ và các công trình giao…