Bê tông nhựa nóng chặt C9.5

Tên vật liệu: Bê tông nhựa nóng hạt mịn C9.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn…

Bê tông nhựa nóng chặt C12.5

Tên vật liệu: Bê tông nhựa nóng hạt trung C12.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn…

Bê tông nhựa nóng chặt C 4.75

Bê tông nhựa nóng hạt siêu mịn C4.75 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt…

Bê tông nhựa nóng chặt C19

Tên vật liệu: Bê tông nhựa nóng hạt thô C19 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn…

Bê tông nhựa nóng Polimer (BTNP)9.5

Tên sản phẩm: Bê tông nhựa nóng Polimer BTNP9.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 356-06 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt…

Bê tông nhựa Polimer (BTNP) 12.5

Tên sản phẩm: Bê tông nhựa nóng Polimer BTNP 12.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 356-06 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp…

Bê tông nhựa Polimer (BTNP) 19

Tên sản phẩm: Bê tông nhựa nóng Polimer BTNP19 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 356-06 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt…