Bê tông nhựa Polimer (BTNP) 12.5

Tên sản phẩm: Bê tông nhựa nóng Polimer BTNP 12.5
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh
Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm
Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 356-06
Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng) và chất kết dính (nhựa đường Polimer III) được phối trộn đồng nhất, có kích thước hạt định danh lớn nhất là 12.5 mm.
Hàm lượng nhựa đường trong hỗn hợp: 5.0-5.8%