Giới thiệu

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh được thành lập vào ngày 14 tháng 03 năm 2006. Trải qua hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thi công công trình hạ tầng, giao thông, chúng tôi không ngừng phát triển về nguồn nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại và cập nhật công nghệ xây dựng mới được khách hàng và chủ đầu tư đặt niềm tin và đánh giá cao về chất lượng xây dựng các công trình.