Sứ mệnh công ty

SỨ MỆNH
Tạo ra những sản phẩm xây dựng có chất lượng cao, đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối. Dựa trên nền tảng phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng động và sáng tạo. Kết hợp với sự cải tiến đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại.
– Xây dựng một môi trường làm việc trong Công ty ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả, đoàn kết để tạo ra lợi tức cao cho Công ty và nguồn thu nhập đảm bảo cho cán bộ công nhân viên.

TUYÊN NGÔN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Nhật Anh là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng giao thông, chúng tôi cam kết:
– Hoạt động bộ máy và sản xuất sản phẩm của Công ty dựa trên các hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn kiểm định.
– Công ty luôn có chính sách đào tạo và tập hợp nguồn nhân lực ngày càng có trình độ chuyên môn cao, làm việc chuyên nghiệp cũng như đoàn kết gắn tạo dựng phát triển.
– Luôn cải tiến, đổi mới, đầu tư trang thiết bị tiên tiến phù hợp với tình hình phát triển của thời đại.
– Hợp tác, bình đẳng, thiện chí, tôn trọng sự công bằng, lành mạnh đảm bảo sự hài hòa về lợi ích của các bên.
– Chúng tôi tuyên bố chính sách chất lượng như một lời cam kết với tất cả các khách hàng, sẽ mang đến những công trình có chất lượng tốt nhất, an toàn nhất và phù hợp với tiến độ đề ra, để uy tín và danh tiếng của thương hiệu Nhật Anh mãi mãi gắn liền với những công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn nhất.