Sơn tín hiệu giao thông- sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt

Tên sản phẩm:Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt

Màu sắc: Màu trắng, màu vàng

Tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN 8791:2011

Chiểu dày lớp sơn: Từ 2mm-6mm

Ứng dụng: Sơn trên mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng, mặt đường láng nhựa, gờ giảm tốc