Nhựa đường đặc 60/70

Tên sản phẩm: Nhựa đường đặc 60/70
Nguồn gốc: Nhập khẩu từ hãng Shell- Singapore
Thành phần : Nhựa đường đặc Bitum có nguồn gốc tự dầu hỏa
Sử dụng: Sản xuất bê tông nhựa đường, nhựa đường lỏng và nhũ tương nhựa đường phục vụ thi công đường bộ và các công trình giao thông.Sử dụng chống thấm.