Nhựa đường đặc 60/70

Nhựa đường đặc
– Nhựa đường đặc là sản phẩm thu được từ công nghệ lọc dầu mỏ; bao gồm các hợp chất hydrocacbua cao phân tử như : CnH2n+2,CnH2n, hydrocacbua thơm mạch vòng (CnH2n-6)và một số dị vòng có chứa oxy, ni tơ và lưu huỳnh.
– Ở trạng thái tự nhiên, nhựa đường đặc có dạng đặc quánh, màu đen.
– Nhựa đường đặc không thấm nước nhưng có thể hòa tan được trong benzen (C6H6), cloruafooc(CHCl3), disulfua cacbon (CS2) và một số dung môi hữu cơ khác.
– Tùy theo điều kiện chế tạo, nhựa đường đặc được chia thành các loại mác nhựa có cấp độ kim lún khác nhau. Cấp độ kim lún của nhựa đường đặc là phổ biến là 60/70;
– Nhựa đường đặc khi được đun nóng tớ inhiệt độ thích hợp (1630C) và được phối trộn cùng các vật liệu đá,cát, sỏi theo tỷ lệ thích hợp thì sẽ tạo thành bê tông nhựa đường .
– Nhựa đường đặc khi được phối trộn theo tỷ lệ thích hợp với dầu hỏa, diezel sẽ tạo thành nhựa đường lỏng và khi phối trộn với các chất tạo nhũ và nước sẽ tạo thành nhũ tương nhựa đường.
Công dụng
– Ứng dụng chính của nhựa đường đặc là để sản xuất bê tông nhựa đường, nhựa đường lỏng và nhũ tương nhựa đường phục vụ thi công đường bộ và các công trình giao thông .
– Ngoài ra nhựa đường đặc còn có thể sử dụng làm vật liệu xử lý bề mặt, chống thấm hoặc gắn kết các ván ốp trong công nghiệp xây dựng.