Nhũ tương nhựa đường Polimer gốc a xít

Tên sản phẩm: Nhũ tương nhựa đường Polimer gốc a xít
Tiêu chuẩn : TCVN 8817:2011
Thành phần : Nhựa đường đặc với phụ gia polimer và nước dưới dạng nhũ ổn định
Sử dụng: Tưới dính bám trên mặt đường mới xây dựng, mặt đường còn tốt khi xây dựng lớp phủ bê tông nhựa đặc biệt (lớp phủ tạo nhám, lớp phủ bê tông nhựa polime…), lớp phủ bê tông nhựa trên đường có nhiều tải nặng, đường sân bay…