Nhũ tương nhựa đường gốc a xít

Tên sản phẩm: Nhũ tương nhựa đường gốc a xít phân tách chậm (CSS-1,CSS-1h), phân tách nhanh (CRS-1,CRS-2)
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8817 (1:15) – 2011
Thành phần : sản phẩm tạo ra từ quá trình hòa trộn theo tỷ lệ thích hợp nhựa đường đặc với các chất tạo nhũ và nước dưới dạng nhũ ổn định
Sử dụng: Dính bám, láng nhựa