Du lịch hè 2018

Tổ chức cho CBNV đi tham quan, nghỉ mát là một trong những hoạt động hàng năm được Lãnh đạo Công ty luôn chú trọng. Hè năm nay, để động viên tinh thần cho người lao động, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Anh đã tổ chức cho các CBCNV và gia đình đi thăm quan Thái Lan từ ngày 6/7/2018 đến ngày 20/7/2018. Chuyến thăm quan, nghỉ mát đã thành công tốt đẹp, mọi người đã trở về nhà an toàn, chuyến đi đã để lại trong mỗi thành viên Công ty những kỷ niệm thật sâu lắng, vui vẻ và đầy ý nghĩa.