bia.jpg
Số lượt xem: 1552
Gửi lúc 15:27' 30/11/2014
Thi công gói A1+A2 đường cao tốc Nội Bài- Lào Cao

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 264Km, đường cao tốc là một phần của Hành lang giao thong Kun Minh - Hải Phòng. Điểm đầu dự án là nút giao giữa đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài với đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Tuyến cắt qua Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và điểm cuối tuyến kết thúc tại thôn 13, làng An Quang, xã Kim Quang huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nối với Kun Minh - Hà Khẩu.

Project construction of the Noi Bai - Lao Cai  is 264Km length, the highway is part of the transport corridor Kun Minh - Hai Phong. The beginning point of the project is the intersection between the highway north of Thang Long - Noi Bai  and highway Noi Bai - Ha Long. The route crosses Hanoi, Vinh Phuc, Phu Tho, Yen Bai and end point to end at 13 rural  An Quang villages, Kim Quang commune, Bat Xat district, Lao Cai  connected  to Kun Minh - Hekou.

 

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh đã thi công 2 gói thầu A1+A2

Nhat Anh TC; JSC has constructed  A1  Package + A2 Package

Gói thầu A1: đoạn từ Km.00 đến Km26+700 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bidding package A1: section from Km.00 to Km26 + 700 under construction projects the Noi Bai - Lao Cai.

Gói thầu A2: đoạn từ Km 26+700.00 đến Km 48+820 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bidding package A2: section from Km 26 + 48 + 820 to Km 700.00 of construction projects the Noi Bai - Lao Cai.

Cấp đường đạt tiêu chuẩn đường cao tốc loại A theo tiêu chuẩn TCVN 5729-97: Đường cao tốc - Yêu cầu thiết kế.

Standard line-level highway type A TCVN 5729-97: Highways - Design requirements.

Vận tốc thiết kế tối thiểu: 100Km/h.

Inimum design speed of 100km / h.

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2013- tháng 4/2014

Implementation period:  from October 2013 to  May 2014

 

 

 


Các tin mớiCác tin khác