Bê tông nhựa nóng chặt C12.5

Tên vật liệu: Bê tông nhựa nóng hạt trung C12.5
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh
Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011
Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt liệu (đá dăm, cát, bột khoáng) và chất kết dính (nhựa đường 60/70) được phối trộn đồng nhất, có kích thước hạt định danh lớn nhất là 12.5 mm.
Hàm lượng nhựa đường trong hỗn hợp: 5-6%