Bê tông nhựa nóng chặt C9.5

Tên vật liệu: Bê tông nhựa nóng hạt mịn C9.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn…

Bê tông nhựa nóng chặt C12.5

Tên vật liệu: Bê tông nhựa nóng hạt trung C12.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn…

Bê tông nhựa nóng chặt C 4.75

Bê tông nhựa nóng hạt siêu mịn C4.75 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt…

Bê tông nhựa nóng chặt C19

Tên vật liệu: Bê tông nhựa nóng hạt thô C19 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8819 – 2011 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn…

Bê tông nhựa nóng Polimer (BTNP)9.5

Tên sản phẩm: Bê tông nhựa nóng Polimer BTNP9.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 356-06 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt…

Bê tông nhựa Polimer (BTNP) 12.5

Tên sản phẩm: Bê tông nhựa nóng Polimer BTNP 12.5 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 356-06 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp…

Bê tông nhựa Polimer (BTNP) 19

Tên sản phẩm: Bê tông nhựa nóng Polimer BTNP19 Nhà sản xuất: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Anh Nơi sản xuất: Trạm trộn Cầu Phù Đổng và Cảng Vạn Điểm Tiêu chuẩn áp dụng: 22 TCN 356-06 Thành phần cấp phối: Là một hỗn hợp bao gồm hỗn hợp cốt…

Sứ mệnh công ty

SỨ MỆNH – Tạo ra những sản phẩm xây dựng có chất lượng cao, đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối. Dựa trên nền tảng phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng động và sáng tạo. Kết hợp với sự cải tiến đầu tư trang thiết bị máy móc…

Nhũ tương nhựa đường Polimer gốc a xít

Tên sản phẩm: Nhũ tương nhựa đường Polimer gốc a xít Tiêu chuẩn : TCVN 8817:2011 Thành phần : Nhựa đường đặc với phụ gia polimer và nước dưới dạng nhũ ổn định Sử dụng: Tưới dính bám trên mặt đường mới xây dựng, mặt đường còn tốt khi xây dựng lớp phủ bê tông…

Nhựa đường đặc 60/70

Tên sản phẩm: Nhựa đường đặc 60/70 Nguồn gốc: Nhập khẩu từ hãng Shell- Singapore Thành phần : Nhựa đường đặc Bitum có nguồn gốc tự dầu hỏa Sử dụng: Sản xuất bê tông nhựa đường, nhựa đường lỏng và nhũ tương nhựa đường phục vụ thi công đường bộ và các công trình giao…