Nút giao Mai Dịch

Công ty Nhật Anh đang triển khai thi công rải bê tông nhựa hạt trung và hạt thô nút giao Mai Dịch thuộc dự án vành đai 3.
 Dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2015