Vật liệu tưới

Hiện nay, công ty đang cung cấp ra thị trường một số sản phẩm  nhũ tương, nhựa đường, MC

- Nhũ tương:  có 03 dòng sản phẩm

+ Nhũ tương CSS-1h,

+ Nhũ tương CRS- 1h( Colas R65)

+ Nhũ tương Colas SS60( CSS-1)

- Nhựa đường

+ Nhựa đường 60/70 đóng thùng

+ Nhựa đường 60/70 đặc nóng

+ Nhựa nóng pha dầu( MC 70)